Duidelijke afspraken op papier!

Het bestuur van de Art Restorers Association Nederland is in de afgelopen jaren meerdere malen benaderd door opdrachtgevers van restauratoren met problemen over afspraken tussen klant en restaurator of restauratiekwaliteit. Het bestuur werd gevraagd daarin een uitspraak te doen. ARA Nederland is of heeft echter geen orgaan dat juridisch bindende uitspraken kan doen. Het bestuur van de vereniging kan hooguit een restaurator die lid is van de eigen vereniging wijzen op de Ethische Code, hem of haar om nadere uitleg vragen en beide partijen helpen en aansporen er onderling uit te komen. Indien de klacht een restaurator betreft die geen lid is van ARA Nederland, kunnen wij een opdrachtgever slechts adviseren te onderzoeken of er wel een instantie is aan wie de klacht voorgelegd kan worden en indien dat niet mogelijk is, juridische stappen te overwegen.

Om misverstanden te voorkomen dienen afspraken omtrent een uit te voeren restauratie van te voren in een offerte te worden vastgelegd én bij tussentijdse wijziging van het restauratieplan schriftelijk te worden gedocumenteerd. De eerstverantwoordelijke hier is de restaurator; hij of zij is de opdrachtnemer en heeft veelal een kennisvoorsprong op de opdrachtgever die ethische verplichtingen schept. Aan u als klant het advies de restaurator in voorkomende gevallen hieraan te herinneren en er op te staan dat afspraken op papier worden gezet. Wanneer beide partijen zich hiervan bewust zijn, voorkomt dat onnodige problemen en frustratie.

Succes voor A.R.A. Nederland op de Restauratiebeurs 2015 in Den Bosch

Op 16, 17 en 18 april 2015 vond, alweer voor de 8de keer, de 2-jaarlijkse Nederlandse Restauratiebeurs plaats. Bijna 180 exposanten stonden klaar om zo'n 10.000 bezoekers te ontvangen. Ook ARA nam weer deel aan deze voor beroepsgenoten en andere geïnteresseerden belangrijkste beurs op het gebied van restauratie. Het was een mooie gelegenheid om te netwerken en nieuwe informatie te verstrekken en in te winnen. Er was een uitstekende sfeer en er was ook veel interesse voor onze vereniging. ARA heeft er weer een aantal leden bij gekregen!

De ARA stand

ARA Nederland organiseert een driedaagse workshop door Prof. Richard Wolbers (University of Delaware)

Het schoonmaken van oppervlakken

In december 2015 zal de eminente restaurator en wetenschapper Richard Wolbers in Hilversum twee maal een drie dagen durende workshop geven waarin hij de door hem ontwikkelde methoden om oppervlakten te reinigen uiteenzet. De workshop is gericht op restauratoren uit alle disciplines en zowel interessant voor vakgenoten die papier, hout of textiel restaureren, als natuurlijk voor restauratoren van schilderijen.
In het midden van de jaren ’80 introduceerde Wolbers oplosmiddelen-gels, harszepen en enzymen als alternatieve schoonmaaksystemen. Voor een doelmatig gebruik van deze middelen is begrip van de chemische structuur van het oppervlak van het kunstvoorwerp zelfs nog belangrijker dan bij toepassing van traditionele methoden die zich bedienen van oplosmiddelen of alkalische zepen. De schoonmaaksystemen van Wolbers hebben drie in het oog springende voordelen: 1) het schoonmaken van oppervlaktes die met oplosmiddelen of mechanisch niet gereinigd kunnen worden; 2) een grotere controle tijdens het schoonmaakproces; 3) een relatief geringe toxiciteit.
De "Wolbers Workshop" is een wereldwijd fenomeen en de "New Methods of Cleaning: Aqueous Gels" vinden steeds meer ingang. De populariteit van de workshops van Richard Wolbers zijn een indicatie van het belang van zijn benadering bij de oppervlakte reiniging van kunstvoorwerpen, schilderijen, papier en hout.
Wolbers ziet het bij deze workshop als een uitdaging zijn methoden zo eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken voor restauratoren zonder wetenschappelijke achtergrond. In het ochtend gedeelte wordt de theorie behandeld en na de lunch zal de praktijk worden toegelicht aan de hand van door de deelnemers meegenomen objecten. Een syllabus zal worden verstrekt en de voertaal is Engels.
De workshop zal gehouden worden op 9,10,11 en 14,15,16 december te Hilversum en de kosten zullen ten hoogste € 350,- bedragen. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wanneer het aantal inschrijvers meer zal blijken dan het aantal beschikbare plaatsen, zal er een inspanning gedaan worden in het voorjaar van 2016 een extra workshop te houden. Meer details en een reader zullen in de aanloop naar de workshop beschikbaar worden gesteld.

Richard Wolbers geeft les

De inschrijving is gesloten. Helaas is Richard Wolbers voor 2016 al nagenoeg volgeboekt. Begin 2017 is pas de eerst volgende optie.

For English Language see English version of website (see flag icon right above)

Wolbers workshop 

ARA-1   RC logo  RN logo

Restauratiebeurs te Den Bosch op 16, 17 en 18 april 2015


Op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2015 vindt weer De Nederlandse Restauratiebeurs (Rb) plaats in de Brabanthallen te Den Bosch. De verenigingen Art Restorers Association Nederland (ARA), het Restauratorenconvergent (RC) en Restauratoren Nederland (RN) zullen in het belang van alle restauratoren en behoudsmedewerkers gezamenlijk naar buiten toe optreden. Ook het Kenniscentrum SVGB doet mee in deze samenwerking. De besturen zijn verheugd te kunnen constateren dat tussen de verschillende organisaties die zich bezig houden met instandhouding van het materieel cultureel erfgoed een positieve onderlinge sfeer is bereikt. Gezamenlijk zijn wij het er over eens dat we ons mét behoud van onze eigen identiteit als beroepsgroep moeten presenteren met één zelfde doel: het verkrijgen, verbeteren en behouden van Kennis en Kunde op het gebied van vervaardiging, restauratie en conservering van materieel cultureel erfgoed.

Een korte overzicht van programmaonderdelen op de aanstaande Rb:
1. Beursstands. ARA, RC en het RN zullen ieder een eigen stand huren en zich daarmee presenteren op de Rb.
2. Symposium Dag. Op vrijdag 17 april zal door ARA, het RC, RN en het Kenniscentrum SVGB een programma worden gepresenteerd. Er zullen lezingen en presentaties worden gehouden met als beursthema "Kwaliteit voor de Opdrachtgever". Vanuit de SVGB zullen leraren en leerlingen in het ochtendprogramma presentaties geven. Vanuit de 3 verenigingen zullen leden restauratoren en behoudsmedewerkers tijdens het middagprogramma lezingen en presentaties geven. Dit middagprogramma zal worden afgesloten met een presentatie over het in oprichting zijnde ‘Nieuwe Restauratoren Register’.
3. Restauratie Aandacht en Advies Dag (RAAD). Op zaterdag 18 april zal er, net als twee jaar geleden, weer een dag worden georganiseerd in het speciaal daarvoor ingerichte ‘Restauratieatelier’. De kunstbezitter wordt uitgenodigd naar de beurs te komen met beschadigde of aangetaste kunstobjecten om advies en taxatie te vragen betreffende restauratie- en conserveringsmogelijkheden en de eventuele kosten daarvan. Restauratoren uit alle drie de verenigingen ARA, RC en RN worden gevraagd zich in te zetten om deze dag tot een succes te maken.
4. Kennisstraat. Er komt een zogenaamde 'Kennisstraat' met twee podia waar restauratoren hun vak kunnen demonstreren. Een aantrekkelijke mogelijkheid om bij een groot publiek bekendheid te krijgen.
5. Netwerkplein. Er zal dit jaar ook een plein komen van kleine netwerk units (ca. 4 m2) die vakgenoten kunnen huren om zich te presenteren. Dit is géén vakinhoudelijke presentatie, maar puur een netwerk mogelijkheid.

De Nederlandse Restauratiebeurs 2015 zal anders dan in vorige jaren, niet voornamelijk op bedrijven en vakbroeders gericht zijn, maar meer op de consument en de opdrachtgever. Voor u als lid van een (of meer) van de genoemde verenigingen zal het dus buitengewoon interessant en nuttig zijn hieraan mee te doen. Mogelijk dat u zelf een stand heeft gehuurd. Zo niet, dan kunt u zich op andere wijze, zoals boven aangegeven, nuttig maken en u inzetten voor uw vereniging(en) onder het motto: "Zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen".
Wij hopen onze beroepsgroep met zijn allen op zinvolle en energieke manier te mogen presenteren naar de buitenwereld.

ARA stand NRb 2015 1

Veiligheid, efficiency en gemak. Download dit artikel en lees verder over professionele afzuigapperatuur, speciaal uitgedacht en ontworpen voor restauratie van kunstobjecten.

pdfArtikel_Interflow__2-6-2014.pdf156.59 KB

Veilig werken met reinigingsmiddelen onder een afzuigkap

Schoonmaken onder afzuiging