A.R.A. Nederland kent leden en Registerleden. Bij eerste aanmelding en na betaling van de contributie wordt u lid van de vereniging. Dit lidmaatschap is bedoeld om beroepsgenoten en geinteresseerden toe te kunnen laten tot onze vereniging.

Vervolgens heeft men vrijblijvend de mogelijkheid zich aan te melden voor het Registerlidmaatschap. Het is ook mogelijk dat een bestaand Registerlid een lid voordraagt aan het bestuur. Aangezien het hier gaat om een professioneel niveau van beroepsuitoefening moet men voldoen aan een aantal criteria. Om Registerlid te worden stuurt het lid een verzoek in bij het bestuur, die de aanvraag overdraagt aan de Commissie Registerleden (CR). De CR zal de aanvraag volgens een 8-stappen-plan verder ter hand nemen en uiteindelijk een beoordeling en advies geven aan het bestuur. Voor elke specifieke aanmelding wordt een beoordelingscommissie samengesteld van minimaal twee of soms drie leden, waarvan tenminste één Registerlid uit de betreffende discipline (of soms uit een andere discipline) en één vertegenwoordiger van de CR.

Signeren ARA certificaten nieuwe Registerleden

De contributie voor Leden is € 40, - per jaar.
De contributie voor Registerleden is € 90, - per jaar.

Ga naar het aanmeldformulier

Voor het beoordelen van nieuwe Registerleden volgt A.R.A. Nederland beoordelingscriteria die hieronder kort uiteen worden gezet. De volledig procedure is te alle tijden opvraagbaar bij het bestuur.

1. Beoordeling van een up-to-date CV.
2. Vastgesteld dient te worden dat iemand minimaal 8 jaar practisch als restaurator werkzaam is.
3. Vastgesteld dient te worden of iemand, indien zelfstandig, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een BTW nummer heeft.
4. Vastgesteld dient te worden welke opleiding(en) hij/zij heeft genoten en/of hoe lang en bij wie men in de leer is geweest.
5. Vastgesteld dient te worden of hij/zij de nodige materiaalkennis heeft.
6. Vastgesteld dient te worden de motivering omtrent toegepaste methodieken.
7. Vastgesteld dient te worden op welke wijze men documentatie bijhoudt. Gevraagd zal worden naar minimaal 3 uitgevoerde goed gedocumenteerde restauratieopdrachten.
8. Vastgesteld dient te worden of men denkt en werkt volgens de Ethische Code van A.R.A. Nederland.

Overige criteria:

• Kan men werk dat onderhanden is laten zien en hoe gaat men daarmee om?
• Heeft men samengewerkt met andere collegae en onderhoudt men contacten?
• Doet men aan bijscholing en/of hoe onderhoudt men het vak?
• Hoe ziet het atelier er uit? Is de algehele indruk professioneel en verzorgd?
• Voldoet het atelier aan de nodige veiligheidsmaatregelen?

Ga naar het aanmeldformulier