Dit infoblad is voor iedereen die meer wil weten over de handel in antiek en andere objecten die voor de CITES overeenkomst verkregen zijn en (deels) afkomstig zijn van CITES-soorten. Bent u nog niet bekend met CITES? Lees dan eerst de infobladen ‘Algemene toelichting CITES’, ‘Invoer en (weder)uitvoer’, ‘EU-certificaten’ en ‘Reizen met persoonlijk bezit, jachttrofeeën en souvenirs’.

In dit infoblad leest u:
- Wat de relevante wet- en regelgeving is
- Aan welke voorwaarden een antiek object moet voldoen
- Wanneer u te maken heeft met een preconventie object
- Voor welke soorten er strengere regels gelden
- Hoe u de leeftijd kunt aantonen
- Welke regels gelden voor renovatie
- Waar u terecht kunt met uw vragen

Lees het blad als PDF780.69 KB

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna  and flora) is een overeenkomst tussen 183 partijen (182 landen + de Europese Unie). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. 

In het verleden werden delen van dieren en planten vaak in gebruiksobjecten verwerkt.
Inmiddels zijn veel van deze soorten beschermd door CITES. Dit betekent dat u bij objectenwaarin bijvoorbeeld olifantenivoor, schildpadschild of reptielenleer is verwerkt, te maken krijgt met de CITES regels.

Cites wel niet

Wat wel en niet verhandeld en overgedragen mag worden wordt in het document uitgelegd.

Restauratotern Register logo

Geachte leden van ARA, RN, RC, RvN, RR-geregistreerden en andere belangstellenden,

Al jaren is binnen de restauratorenverenigingen een discussie gaande of wij onze professionaliteit moeten borgen en op welke manier. De termen ‘certificering’, ‘register’ of ‘keurmerk’ worden als mogelijkheid genoemd om de breed gedragen behoefte tot beroepserkenning c.q. beroepsbescherming, die geldt voor alle professionele restauratoren, te borgen. In een brede coalitie hebben wij eerder besloten de erkenning via een Keurmerk voor u te gaan regelen. Dit schrijven gaat over de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, welke resultaten zijn geboekt en wat u op korte termijn kunt verwachten.

Waarom is erkenning van restauratoren belangrijk?

Aan de behoefte tot kwaliteitsborging liggen meerdere nationale en internationale ontwikkelingen ten grondslag. Soms is de vraag door ‘Den Haag’ of ‘Brussel’ geïndiceerd, soms is de noodzaak organisch van aard. Internationaal maar zeker ook nationaal is er meer en meer een vraag naar ‘erkende restauratoren’. Restauratiebestekken vragen nu al vaak om een ‘keurmerk’ of ‘erkenning’ alvorens men voor een aanbesteding mag inschrijven. Velen van u, zeker zij die ook voor buitenlandse instellingen of verzekeraars werken, zijn al tegen dit fenomeen aangelopen.

Verslag van de Nieuwjaarsborrel van ARA, 21 januari 2018, in het restauratie atelier van Jos van Extel te Schijndel.

Op zondagmiddag 21 januari jl. was het weer zover, de Nieuwjaarsborrel van ARA. Een moment om elkaar weer te zien en een goed en voorspoedig nieuw jaar in te luiden. Deze keer vond de bijeenkomst plaats in het restauratie atelier van Jos van Extel te Schijndel.
Vanuit alle delen van het land waren ARA leden gekomen naar dit gastvrije atelier.

borrel 01

workshop goud affiche

Affiche worhshop goud 2

Deze workshop is eerder gehouden in 2012 met groot succes.

Weerslag workshop Goudinleg in 2012: www.gotscha.nl/nl-goudinleg

Artikel in BN de Stem: www.bndestem.nl

Voor het beoordelen van historische objecten is heel wat kennis en oplettendheid nodig. Een mooi maar triest voorbeeld van verwaarlozing werd bij een inventarisatie gevonden op de zolder van een pastorie in het Bisdom Breda. Bijna was dit wierookvat, in eerste instantie beoordeeld als ‘zijnde van geringe waarde’, weggegooid, als niet bij toeval ontdekt was dat het van zilver was gemaakt.

Goed Restaureren Wierookvat restauratie collage

Het wierookvat, in 1822 vervaardigd door C. van Gemert te ’s-Hertogenbosch, werd behoorlijk beschadigd aangetroffen. De voet is ingestuikt. De branderbak en het opengewerkte bovenstuk zijn vervormd, gebutst en op diverse plaatsen is het wierookvat gescheurd. Het kettinggat van het roetkapje is door het vele gebruik uitgesleten en uitgescheurd. Het geheel heeft een bruinzwarte kleur, die lijkt op zwaar geoxideerd koper. De restauratie heeft een blinkend resultaat opgeleverd. Achtereenvolgens onderging het wierookvat de volgende behandelingen:

Allereerst grondige reiniging, vastlegging van gegevens en inventarisatie van de schade.Daarna zijn de afzonderlijke onderdelen uitgedeukt en waar nodig, zoals de voet, in de juiste vorm gebracht.Vervolgens zijn de scheuren gesoldeerd.Het gat in het kapje is dichtgemaakt met zilverplaat van hetzelfde gehalte als het object en opnieuw geplaneerd.Aan de tegenover liggende zijde is een nieuw (verstevigd) gat voor de ketting gemaakt.Tenslotte is alles afgewerkt en met de hand gepolijst.

Meer weten over de opleidingsmogelijkheden voor het restaureren van roerend erfgoed? Bekijk de opleidingen onder het kopje Roerend Erfgoed in het opleidingenoverzicht op www.erfgoedopleidingen.nl.

Renate Postma is secretaris van Art Restorers Association Nederland, een van de 14 partners van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en schreef dit artikel voor hun nieuwsbrief in december vorig jaar.