restauratoren register logo

Na een lange voorbereiding is per 1juli 2019, mede op initiatief van A.R.A. Nederland, het Restauratoren Register opgestart.

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (opleiding, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol. Immers, als de restaurator zijn of haar vak niet verstaat, kan er onherstelbare schade aan het object optreden. Het Restauratoren Register maakt die competentie zichtbaar en vindbaar voor de opdrachtgever.

Naar het register >