Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te kunnen behartigen wordt gestreefd naar een veelzijdig bestuur. Het bestuur is daarom samengesteld uit restauratoren die verschillende specialisaties beoefenen en hun vak hebben geleerd vanuit gevarieerde achtergronden. Ook de leeftijden variëren binnen het bestuur, waardoor zowel de startende restaurator als de collega met langere ervaring vertegenwoordigd is.

de bestuursleden

De bestuursleden, van links naar rechts op de foto:

Matteo Visser, Voorzitter
Gastheer, woordvoerder, netwerker, vertegenwoordiger, aanspreekpunt, zitting in de Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register (ERM)

Renate Postma, Secretaris
Notulist, secretariële correspondentie en contactpersoon secretariaat, agendabeheer, vertegenwoordiger ARA bij het NCE

Jeroen van Koolwijk, Penningmeester
Financiële- en ledenadministratie, factureren

Erick Douwes, Vicevoorzitter en bestuurslid
Netwerker, zitting in de Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register (ERM)

Jitske van Groenland, Bestuurslid
Voorzitter en coördinator Educatiecommissie, advisering website ARA, ethische en inhoudelijke advisering ARA

Tim Kemperman, Bestuurslid
Educatie Commissie, bijzondere contacten, Facebook