met AMBRA GIORDANO

VOORAANKONDIGING

Eind April of begin Mei volgend jaar heeft De Kunstkliniek in samenwerking met ARA Nederland een nieuwe workshop georganiseerd: het gebruik van een nieuwe reinigingsmanier van al dan niet beschilderde oppervlakken door verwarmde AGAR in gel vorm toe te passen, op een totaal nieuwe en innovatieve manier.
De methode is ontworpen en geperfectioneerd door de docent en is bedoeld voor zowel ervaren als beginnende restauratoren.
Het is een revolutionaire methode die de oude en vertrouwde AGAR-AGAR weer in de schijnwerpers zet. Het laat een onbekende kant van de stof zien, de warme applicatie en deze keer als spray gebruikt.
Met deze niet eerder gebruikte sprayen van Agar kan men tot voorheen onmogelijk geachte resultaten bereiken.
Samen met haar assistente Maria Rita Caruso, schenkt de docent aandacht gericht op het kennisniveau van iedere cursist en neemt ruim de tijd om iedere participant goed te instrueren.

Ambra Giordano is opgeleid als restaurator op the Academy of Fine Arts and Restoration te Palermo en sinds 2014 werkte zij samen met de Research Laboratory of Biology and Biotechnology for Cultural Heritage van de University of Palermo en met vele internationale opleidingsinstituten en musea.