De vakbekwaamheid en éducation permanente van de restaurator staan hoog in het vaandel bij het Restauratoren Register. Het Register maakt deze vakbekwaamheid en het actief onderhouden van kennis voor de buitenwereld zichtbaar door middel van aangetoonde kennis en werkervaring van de geregistreerde restauratoren. Voor de restauratoren die niet beschikken over een diploma van een erkende opleiding heeft het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM een overgangsregeling vastgesteld. Zodat zij zich toch kunnen laten registreren en op basis van nascholing (eventueel met vrijstellingen) na vijf jaar voor verlenging van hun registratie in aanmerking komen.

Meer informatie in deze PDF