Bij Vakfederatie Rietdekkers te Nijkerk vond 20 februari de workshop ‘Ambities, doelen en grenzen’ plaats; één van de workshops ter versterking van het ondernemerschap van kwaliteitsbewuste ondernemers in het cultureel erfgoed. Een leergang die deelnemers uit het cultureel erfgoed door middel van een aantal workshops bewust maakt van hun ondernemerschap als vakman en -vrouw.

Bijblijven is nodig, zowel in het vak zelf, als in het zijn van ondernemer. Niet alleen om aan de eisen en wensen van de klant te voldoen, maar ook voor jezelf. ERM verzorgt daarom in de eerste helft van 2020 enkele workshops.

Vakmensen uit diverse disciplines zijn deze middag en avond meegenomen in alle facetten van persoonlijke ambities, bedrijfsambities en de toegevoegde waarde van je bedrijf en jou als persoon voor de klant of opdrachtgever. Voor iedereen een waardevolle manier van nadenken over jezelf die je bewust maakt van wat je doet en de waarde daarvan. Jazzy de Groot van De Groot Schilderijenrestauratie inspireerde de deelnemers met haar visie en mening.

Vanwege de informele opzet van deze workshop en de aanwezigheid van diverse disciplines wist men ook van elkaar te leren, vragen te stellen en tips en adviezen te geven. Een geslaagde eerste workshop!

Op 12 en 26 maart as zal deze workshop worden gehouden in resp. Drachten en in Eindhoven.
In mei en juni zal de workshop ‘Contacten met Opdrachtgevers’ worden georganiseerd.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website https://www.stichtingerm.nl/nieuws/ondernemerschap-ter-ondersteuning-van-vakmanschap