Mede na lang aandringen van A.R.A. en gestimuleerd door de start van het Restauratoren Register is er een nieuwe opleiding gekomen: Restaurator Roerend Erfgoed. Een modulaire opleiding op MBO4 niveau die in 2021 van start gaat.

"Sinds de invoering van het Restauratoren Register is er onder restauratoren van roerend erfgoed meer behoefte aan bij- en nascholing, zowel op gebied van wetenschappelijke kennis als praktische vakvaardigheden. Het NCE voorziet in deze behoefte met bij- en nascholingsmodules voor Restauratoren Roerend Erfgoed, die worden ontwikkeld in samenwerking met Restauratoren NL, Het Restauratie-convergent en Art Restorers Association Nederland."

Je kunt er meer over lezen op hun website.