Dit infoblad is voor iedereen die meer wil weten over de handel in antiek en andere objecten die voor de CITES overeenkomst verkregen zijn en (deels) afkomstig zijn van CITES-soorten. Bent u nog niet bekend met CITES? Lees dan eerst de infobladen ‘Algemene toelichting CITES’, ‘Invoer en (weder)uitvoer’, ‘EU-certificaten’ en ‘Reizen met persoonlijk bezit, jachttrofeeën en souvenirs’.

In dit infoblad leest u:
- Wat de relevante wet- en regelgeving is
- Aan welke voorwaarden een antiek object moet voldoen
- Wanneer u te maken heeft met een preconventie object
- Voor welke soorten er strengere regels gelden
- Hoe u de leeftijd kunt aantonen
- Welke regels gelden voor renovatie
- Waar u terecht kunt met uw vragen

Lees het blad als PDF780.69 KB

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna  and flora) is een overeenkomst tussen 183 partijen (182 landen + de Europese Unie). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. 

In het verleden werden delen van dieren en planten vaak in gebruiksobjecten verwerkt.
Inmiddels zijn veel van deze soorten beschermd door CITES. Dit betekent dat u bij objectenwaarin bijvoorbeeld olifantenivoor, schildpadschild of reptielenleer is verwerkt, te maken krijgt met de CITES regels.

Cites wel niet

Wat wel en niet verhandeld en overgedragen mag worden wordt in het document uitgelegd.