Eind jaren ’90 gaf de overheid de opdracht aan de Mondriaan Stichting een landelijk restauratorenregister op te zetten.

A.R.A. was van begin af aan betrokken bij de start en de opzet van dit register. In 2000 trok de overheid zich terug en werd de Stichting Restauratoren Register opgericht. Omdat A.R.A. het toen niet eens was met de toelatingseisen en -procedure van het RR, trok A.R.A. zich terug en zette haar eigen restauratorenregister op.

Jarenlang bestond er in restauratorenland verwarring omtrent de beide registers. Sinds het opzetten van een nieuwe website en vanwege deze voortdurende verwarring heeft A.R.A. uiteindelijk besloten haar Restauratorenregister ‘uit de lucht’ te halen.

Een andere belangrijke reden is dat bij het voortschrijden der jaren het inzicht bij A.R.A. is ontstaan dat ons land meer gebaat is bij één onafhankelijk restauratorenregister, als paraplu over de verschillende belangenverenigingen. Wat niet wegneemt dat elke vereniging vrij is haar eigen beleid te hanteren en haar eigen register te onderhouden. Maar op deze manier is er één overkoepelend en belangeloos Restauratoren Register in ons land, wat duidelijkheid geeft naar buiten toe, naar de overheid en naar de opdrachtgevers.

De Stichting Restauratoren Register is een onafhankelijke gegevensbestand van restauratoren die – gemeten naar bepaalde criteria – professioneel werk verrichten.

Verdere informatie vindt u op www.restaurator.nl