workshops

  • Ze stimuleert uitwisseling van ervaring en kennis tussen haar leden en de diverse disciplines en tussen restauratoren van buiten haar vereniging.
  • Ze beheert een eigen restauratorenregister, dat duidelijkheid biedt aan opdrachtgevers over kennis en ervaring van de restaurator.
  • Ze streeft naar samenwerkingsverband met zusterorganisaties. Een dergelijk samenwerkingsverband kan een erkende gesprekspartner zijn met de overheid (bv. een laag B.T.W. tarief).
  • Ze streeft naar bekendheid en bewustwording van de ethische code bij alle restauratoren in alle disciplines.
  • Ze organiseert workshops en atelierbezoeken ter verbreding en verdieping van vakkennis.
  • Ze streeft naar een virtueel 'denkplein' waar restauratoren kunnen samenkomen en waar een bepaald restauratieprobleem vanuit verschillende discipline-inzichten kan worden opgelost.