workshops masterclasses

A.R.A. zet zich op verschillende manieren in voor restauratoren en conservatoren:

  • ​Uitwisseling van ervaring en kennis wordt gestimuleerd, zowel tussen leden als met restauratoren buiten de vereniging. Vanuit deze visie worden ook workshops en atelierbezoeken ter verbreding van de vakkennis georganiseerd.
  • Sinds de oprichting van A.R.A. zijn we druk een landelijk onafhankelijk Restauratoren Register te realiseren. Dit register is medio 2019 beschikbaar.
  • ​A.R.A. streeft naar een samenwerkingsverband met zusterorganisaties. Vanuit dit samenwerkingsverband is de beroepsgroep sterk vertegenwoordigd en kan deze dienen als erkend gesprekspartner in gesprekken met de overheid.
  • Voor ons beroepsveld is de ethische code van groot belang, en dus streeft A.R.A. ernaar bewustwording te verbreden onder alle restauratoren in alle disciplines.
  • Wij hebben als doel een digitale community te creëren vanuit A.R.A., waar leden terecht kunnen met een restauratieprobleem. Zij kunnen daar hulp vragen van collega’s door inzicht vanuit verschillende disciplines.