excursie2

A.R.A. heeft een ethische code opgezet, speciaal voor restauratoren en conservatoren die actief zijn in het werkveld. In een beknopte versie komt die ethische code op de volgende punten neer:

  • Respect voor het object en de schepper ervan is altijd het uitgangspunt.
  • Vanaf binnenkomst van een restauratie dient de restaurator het object te onderzoeken en daarna het hele restauratieproces te documenteren.
  • Tijdens een restauratie dient de restaurator zoveel mogelijk gebruik te maken van reversibiliteit in handelingen en materialen. Ook werkt een restaurator zoveel mogelijk met geëigende materialen.
  • In het contact met opdrachtgevers is het belangrijk dat de restaurator duidelijke afspraken maakt, zowel ten aanzien van de praktische mogelijkheden als de financiële afwikkeling.
  • De restaurator dient op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied en zoveel mogelijk werken met de nieuwste en veiligste methoden.
  • Indien nodig zal de restaurator kennis uitwisselen met collega’s.

N.B.: De volledige Ethische Code van A.R.A. Nederland is opgenomen in de statuten van de vereniging. Tevens onderschrijft A.R.A. de Ethische Code van het Restauratoren Register welke een afgeleide is van de E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisation).

De ethische code compleet als PDF