excursie

Leden

Een ieder die binnen het beroepsveld werkzaam en/of geinteresseerd is, is welkom bij A.R.A. Nederland en kan zonder veel omhaal lid worden. Het overgrote deel van de leden zijn zelfstandig werkende restauratoren in alle disciplines. Daarnaast zijn er ondersteunende leden die op wat voor manier dan ook geinteresseerd en betrokken zijn bij het restauratievak en de vereniging. Maar ook studenten en beginnende restauratoren zijn van harte welkom als leden.

Registerleden

De A.R.A. Registerleden zijn de leden die - op eigen aanvraag - middels een toelatingsprocedure door A.R.A. zijn erkend als zeer ervaren vakrestauratoren. Dit kan een extra aanbeveling zijn naar de consument toe. Elk lid dat het restauratievak uitoefent, kan een aanvraag doen voor het A.R.A. Registerlidmaatschap.
Zoals bekend is A.R.A. betrokken bij de oprichting van een nieuw Restauratoren Register, als dit register eenmaal fnctioneert zal het A.R.A. register niet meer actief zijn om verwarring te voorkomen.

N.B.: Onder lid worden’ vindt u meer over de toelatingsprocedure en de ARA beoordelingscriteria.