De Erfgoedondernemer is een programma voor ambachtslieden en restauratoren die zich willen bekwamen in ondernemersvaardigheden. 

Het is een compleet programma uitgevoerd over een tijdspanne van 9 maanden waarin je samen met collega’s uit verschillende ambachten werkt aan je ondernemersvaardigheden. Die heb je nodig om toekomstgericht te zijn, zodat jouw ambacht perspectief heeft.

De programma’s zijn samengesteld op basis van jullie voorkeur, er is rekening gehouden met waar de meeste handen voor omhoog gingen op de leden bijeenkomsten van de afgelopen tijd.

We werken gedurende het traject aan het opbouwen en uitvoeren van het Erfgoed Ondernemersplan. Dit plan is een praktisch ondernemingsplan op 1 A4. Dit wordt een soort werkplan waar alle inhoud van de sessies een plaats in krijgt compleet met acties. Aan het einde van het jaar heb je veel geleerd en vaardigheden en inzichten opgedaan, alles komt samen in een compleet ondernemersplan. We willen graag benadrukken dat het belangrijk is om het gehele traject samen te doorlopen, dat is het meest effectief. Het komt kortgezegd neer op 3 uur aan workshop tijd per maand. We hebben de inhoud zo kwalitatief en effectief mogelijk gemaakt met respect voor jullie drukke agenda’s. Als je hiervoor kiest start je of met financiën of met verkoop je doorloopt het gehele traject. En door overheidssubsidie is het programma volledig kosteloos!

Inhoud programma

  • Kick-off gericht op kennismaken en ophalen van vraagstukken
  • Erfgoed Ondernemersplan
  • Blok Financiën
  • Blok Verkoop
  • Blok Communicatie en website
  • Facultatief: wet- en regelgeving; persoonlijk leiderschap; projectuitvoering, regiotour waar kennis wordt uitgewisseld over programma en wordt genetwerkt regionaal.

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website