• Data: n.t.b.
  • Organisatie: NCE

Het documenteren van het conserveren en restaureren is een cruciaal onderdeel van de werkzaamheden van een professionele restaurator. Het belang van deze documentatie is een essentieel onderdeel van het beheer en behoud van ons cultureel erfgoed. Ook vormt documentatie één van de fundamenten voor de planning van preventieve conservering en het monitoren van collecties. Bovendien vormt de documentatie een belangrijke informatiebron als onderdeel van de biografie van een object en een script voor toekomstige conservering en restauratie. Deze module gaat in op de geschiedenis van documentatie en de praktijk van documentatie in woord en beeld.

Lees verder op de NCE website