• Data: n.t.b.
  • Organisatie: NCE

De deelnemers krijgen overzicht over de ontwikkelingen, opvattingen, controversen, inzichten, concepten, ideeën, normen, waarden en ethiek in het verleden en in de huidige praktijken van conservering en restauratie.

De deelnemers leren deze kennis en ervaring in een transparante en inclusieve besluitvorming en een ethisch verantwoorde behandeling en verslaglegging daarvan toe te passen.

In deze studiemodule onderzoeken de deelnemers de huidige stand van het ’discours’ samen met de docenten vanuit een historisch perspectief op het vak en vanuit het huidige discours maar vooral ook in de dialoog vanuit en in de relatie tot de huidige praktijk van de cursisten zelf.

Lees verder op de NCE website